Ստեփանակերտի ՄՊՍ կենտրոնը 2018-2019 ուսումնական տարում ունեցել է մեծ ձեռբերումներ

Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը (ՄՊՍԿ) 2018-2019 ուոումնական տարում ունեցել է 1500 սան: