Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել

Գործադիրը փոփոխություններ եւ լրացումներ է կատարել ՀՀ կառավարության 2009 թ. հոկտեմբերի 22-ի «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգա