Ինչպե՞ս է հաշվարկվում սպառողական վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը. ի՞նչ պետք է իմանա վարկառուն

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն վարկառուն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Ա

Թոփ լուրեր