ՔՕ-ն՝ երեխային պոռնկության կամ պոռնկագրական բնույթի նյութեր կամ առարկաներ պատրաստելու հետ կապված գործողություններ կատարելուն ներգրավելու մասին

Քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվծաը սահմանում է, որ 18 տարին լրացած անձի կողմից երեխային պոռնկության կամ պոռնկագրական բնույթի նյութեր կամ առարկաներ պատրաստելու հետ կապված գործողություններ կատարելուն ներգրավելը, եթե բացակայում են սույն օրենսգրքի 132.2-րդ հոդվածով(Երեխայի կամ հոգեկան խանգարման հետևանքով

Թոփ լուրեր